Kalkınma Ajansları Bağımsız Denetimi

Kalkınma Ajansları mevzuatı kapsamında Bağımsız Denetim hizmeti verilmesi ve raporlanması,