Denetim

Bağımsız Denetim alanında SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ AŞ ‘nin deneyimini ve vizyonunu da müşterilerimize katma değer olarak sunuyoruz.

*IFRS standartları çerçevesinde bağımsız denetim

*Hazine müsteşarlığı sigorta ve reasürans mevzuatı kapsamında denetim

*Yatırımcılara yönelik özel amaçlı bağımsız denetim

*Şirket faaliyetlerine yönelik özel amaçlı bağımsız denetim

 Kendilerine Özel Mevzuatları Gereği Bağımsız Denetim Alanları

KGK Denetimi

6102 sayılı yasa kapsamında Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Tarafından Mali tablolarının denetlenmesi zorunlu kılınan şirketlerin BAĞIMSIZ DENETİMİ.

 SPK Denetimi

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı kapsamında Bağımsız Denetim,

EPDK Denetimi

4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kanunu mevzuatı kapsamında Bağımsız Denetim,

Tarımsal Üretici Birlikleri Denetimi

5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ’na göre kurulan tarımsal üretici birlikleri ile tarımsal üretici merkez birliklerinin mevzuatı kapsamında Bağımsız Denetim,

 Kalkınma Ajansları Bağımsız Denetimi

Kalkınma Ajansları mevzuatı kapsamında Bağımsız Denetim hizmeti verilmesi ve raporlanması,

 Vakıfların ve Derneklerin Bağımsız Denetimi

Vakıfların ve Derneklerin mevzuatı kapsamında Bağımsız Denetim hizmeti verilmesi ve raporlanması,

 AB ve Kalkınma Ajansları Destekli Projelerin Denetisi

Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansları mevzuatı kapsamında Bağımsız Denetim hizmeti verilmesi ve raporlanması,

 Uluslararası Finansal Standartlar Bağımsız Denetimi

İsteğe bağlı olarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartları mevzuatı kapsamında Bağımsız Denetim hizmeti verilmesi ve raporlanması,

Edit this page