HAKKIMIZDA

MİSYONUMUZ

Mesleki birikim ve deneyimimizle müşterilerimizin denetimden beklentilerini en iyi şekilde analiz ederek ihtiyaçlarını belirleyip değer katabileceğimiz konularda en yüksek faydayı sağlamak.

Denetim hizmetlerinin firma yönetimine sağlayacağı en değerli katkıyı sunmak, müşterimizin denetlenmiş mali kayıtları ile finansal tablolarının güvenilir, ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak.

 

VİZYONUMUZ

Firmamız sağlamış olduğu danışmanlık hizmetleri ile lojistik destek sağlayarak müşterilerimizin gelişmesine katkıda bulunmak, uluslararası şirketlerin kalite seviyesine yükseltmek.

Bağımsızlığımıza ve mesleki etik değerlerimize bağlı kalarak yapmış olduğumuz denetim hizmetlerimizin kalitesinden ödün vermemek. Sosyal sorumluk bilinci içerisinde mesleki değerlerimizin ve kamu yararının koruyucusu olmak ve bu konudaki çalışmalara destek vermek.

 

ÇALIŞMA ANLAYIŞIMIZ

Müşterilerimize hizmetlerimiz konusunda sözleşmeyle bağlı ve taahhüdümüz altında bulunan işlerimizin kalitesinden ödün vermeden yerine getiririz. Çalışmalarımızı, dinamik, programlı, titiz, adil, nezaketli, mesleki itibarımızdan ödün vermeden yürütürüz.

 

ETİK İLKELERİMİZ

SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. olarak DENETİM GENEL İLKELERİ

SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından müşterilere verilecek hizmetlerin yürütülmesinde aşağıdaki kural ve ilkeler çerçevesinde iş yapmayı taahhüt eder. Bu kural ve ilkeler şunlardır:

<strong>BAĞIMSIZLIK</strong>

SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından müşterilere verilecek hizmetlerin yürütülmesinde denetim şirketi yönetimi ve tüm personelinin müşteri le bağımsızlığı zedeleyecek her hangi bir ilişki içinde olamaz. Önceden kurulmuş böylesi ilişkiler varsa derhal sonlandırılır. Müşteriye denetim hizmeti verildiği sürece de kurulmaz. Aksi yönde davranışların tespiti halinde ilgili kişinin denetim şirketi ile iş akdi sonlandırılır.

<strong>MESLEKİ ŞÜPHECİLİK</strong>

SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından müşterilere verilecek hizmetlerin yürütülmesinde denetim şirketi yönetimi ve tüm personeli her çalışmasında kendisine sunulan bilgi ve belgelere şüphe ile yaklaşmayı taahhüt eder.

<strong>ETİK DEĞERLER</strong>

SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından müşterilere verilecek hizmetlerin yürütülmesinde denetim şirketi yönetimi ve tüm personeli etik değerlere bağlı kalmayı taahhüt eder.

<strong>SIR SAKLAMA</strong>

SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından müşterilere verilecek hizmetlerin yürütülmesinde denetim şirketi yönetimi ve tüm personeli denetim sırasında müşterinin ticari sır niteliğindeki bilgilerine vakıf olabilir. Vakıf olunan bu bilgilerin hiçbir zaman 3. Kişilerle paylaşılmayacağını taahhüt eder. Paylaşılmaması yönünde de gerekli önlemleri almayı taahhüt eder.

<strong>MESLEKİ ÖZEN VE TİTİZLİK</strong>

SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından müşterilere verilecek hizmetlerin yürütülmesinde denetim şirketi yönetimi ve tüm personeli yapacağı denetim kapsamındaki faaliyetlerde bağımsız denetim işinin gerektirdiği özeni ve titizliği göstermek zorundadır.

<strong>MESLEKİ YARGI KULLANIMI</strong>

Mesleki Yargı Kullanımı: SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından müşterilere verilecek hizmetlerin yürütülmesinde denetim şirketi yönetimi ve tüm personeli denetim adına yapacağı tüm işlerde kendi ve diğer ekip üyelerinin konu ve olay hakkındaki mesleki yargısını kullanabilir. Fakat mesleki yargının kullanımı denetim ilişkin yapılması gerekenleri kolaylaştırma amacına dönük olamaz.

<strong>MAKUL GÜVENCE</strong>

SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından müşterilere verilecek hizmetlerin yürütülmesinde denetim şirketi yönetimi ve tüm personeli denetim hizmetinin makul güvence çerçevesinde olduğunu bilir ve bu durumu gerektiği yerde kullanır. Denetim şirketi ekip üyelerinin makul güvence kullanma durumlarını sürekli olarak analiz eder ve gerekli düzeltici önlemler almayı taahhüt eder.

<strong>BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUNLUK</strong>

Bağımsız Denetim Standartlarına Uygunluk: SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından müşterilere verilecek hizmetlerin yürütülmesinde denetim şirketi yönetimi ve tüm personeli Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Bağımsız Denetim Standartlarına uymayı taahhüt eder. Denetim şirketi personelinin bağımsız denetim standartları konusundaki bilgisini artırmak ve güncel tutmak için gerekli eğitim faaliyetlerini yapmayı taahhüt eder.

<strong>PERSONEL YETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI</strong>

SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından müşterilere verilecek hizmetlerin yürütülmesinde denetim şirketi yönetimi ve tüm personelinin Bağımsız Denetim Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Bilişim Teknolojileri, Müşteri İlişkileri, Beşeri İlişkiler vb. konularda yetkinliğini artırmak ve üst düzeye çıkarmak için gerekli önlemleri almayı, eğitim faaliyetleri düzenlemeyi düstur edinmiştir.

<strong>HAKSIZ REKABET</strong>

SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından müşterilere verilecek hizmetlerin yürütülmesinde denetim şirketi yönetimi diğer denetim şirketleri veya müşteriye benzer hizmetleri verenlerle haksız rekabet içinde olmamaya azami ölçüde dikkat ermeyi taahhüt eder.

<strong>MESLEKTAŞ DAYANIŞMASI</strong>

SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından müşterilere verilecek hizmetlerin yürütülmesinde denetim şirketi yönetimi müşteriye kendinden sonra denetim hizmeti veren denetçilere konu ile sınırlı kalmak ve sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde hareket etmek koşuluyla sahip olduğu bilgileri paylaşır, sonraki denetçiye yardımcı olur.