Vergi Danışmanlığı

Her biri alanında uzman profesyonel ekibimiz ile sunmakta olduğumuz hukuk danışmanlığı hizmetimiz, öncelikle sorunlar oluşmadan önce alınacak hukuki tedbirler ve yönlendirmeler ile sorunun çıkmasını engelleme mantığına dayanmaktadır. Alınan tedbirlere karşılık veya üçüncü kişilerden kaynaklı olarak yahut da ticari hayatın gereği olarak ortaya çıkan hukuki ihtilafların söz konusu olması halinde ise, taraflar arasındaki uzlaşma görüşmelerinden, dava sürecine kadar ki tüm aşamaları kapsayacak hukuki takip hizmetimiz ile müvekkillerimizin menfaatlerini en etkin ve hızlı şekilde çözümlemek amaçlanmaktadır.

Şirketler &Ticaret Hukuku

 • Yerli &Yabancı Şirket Kuruluş İşlemleri
 • Şirket Esas Sözleşmeleri
 • Olağan/Olağanüstü Genel Kurullar
 • Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemleri
 • Birleşme & Devralmalar (M&A)
 • Detaylı Hukuki İnceleme (Due Diligence)
 • Bölünme
 • Hisse Devir Sözleşmeleri
 • Nev’i Değişikliği
 • Ortak Yatırım Girişimleri (Joint Ventures)
 • Yeni Türk Ticaret Kanuna Göre Şirket Esas Sözleşmesi Tadilleri
 • İflas, İflas Erteleme ve Tasfiye İşlemleri

Sözleşmeler Hukuku

Satış, tedarik, işbirliği, ortaklık, bayilik, tek satıcılık, distribütörlük, komisyonculuk, kira, eser, her nevi hizmet ve vekalet sözleşmeleri ile fikri mülkiyet hukukunu ilgilendiren her çeşit lisans, yazılım geliştirme, marka hukukuna ilişkin sözleşmeler, franchise sözleşmeleri başta olmak üzere her türlü uluslararası ve ulusal sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi, sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi ve danışmanlık sağlanması, sözleşmeden doğan anlaşmazlıklarla ilgili hukuki destek sunulması.

İş Hukuku

 • İş Hukuku ile İşveren-İşçi ilişkisinden kaynaklanan yükümlülükler konusunda ihtiyaç duyulan bilgilendirmelerin yapılması
 • Şirket ihtiyaçlarına uygun iş sözleşmelerinin hazırlanması
 • Özellikle kilit personel bakımından önem arz eden rekabet yasağı ve gizlilik sözleşmeleri gibi istihdam ilişkisinden doğan risklere karşı koruyucu tedbirler içeren sözleşmelerin düzenlenmesi
 • İstihdam edilenlerin fiil ve davranışlarından kaynaklanabilecek cezai ve hukuki sorumluklara ilişkin bilgilendirme yapılması
 • Geçici iş ilişkisi, personel ya da işyeri devri ve İş Kanunu’nda düzenlenen benzer hallerde gerekli anlaşma ve belgelerin düzenlenmesi
 • Hizmet sözleşmelerinin sonlandırılmasına ilişkin gerekli hukuki destek sunmak
 • İş Kanunu’nun uygulaması hakkında her türlü analiz yapmak ve sonuçlara ilişkin raporlama yapmak
 • Yerli ve yabancı şirketlerin yabancı çalışanları için gerekli çalışma ve oturma izinlerinin alınması, yabancı istihdamı için Sosyal Sigortalar, vergi ve ilgili diğer mevzuat hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi, gerekli işlemlerin yürütülmesi
 • İş hukukundan kaynaklı davaların takibi,

Rekabet Hukuku

 • Rekabet Kurulu nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılması,
 • Pazara giriş, hâkim durumun kötüye kullanılması, muafiyet, uyumlu eylem, birleşme ve devralma gibi rekabet hukukunu ilgilendiren tüm konularda şirketlere danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Bayilik, distribütörlük, tek yetkili satıcılık ve sair dikey anlaşmalara ilişkin rekabet hukukunun dikkate alınması gerekli sözleşmelerin hazırlanması, bu konuda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi

Vergi Hukuku

 • Vergi hukuku alanında uzman ve donanımlı ekibimizin uzun yıllara dayanan bilgi birikimleri ile geniş kapsamlı ve pratik uygulamaya dayanan vergi tecrübesi ile vergisel yapılandırma, vergi incelemeleri ile transfer fiyatlandırmalarında danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Özelge (mukteza) başvurusu, vergi incelemeleri ve uzlaşma sürecine destek verilmesi, vergi inceleme raporlarının değerlendirilmesi,
 • Yurtiçi ve uluslar arası operasyonlarda vergi planlaması,
 • Birleşme, devralma ve bölünme işlemleri öncesinde vergi risklerinin tespiti, şirketlerin vergi planlamasının yapılması,
 • Vergi ihtilaflarından kaynaklanan davaların takibi Hukuki İhtilafların Dava Yoluyla Çözümü ve Takibi
 • Yerli ve yabancı şirketlere, hukuki ihtilafların çözümlenmesi,bu doğrultuda gerekli tüm yasal işlemlerin yapılması ve alacakların tahsili konularında avukatlık hizmetleri vermek.