İç Kontrol Sistemi, İç Denetim, Hile-Yolsuzluk Denetimi

İç Kontrol Sistemi, İç Denetim

Şirketler büyüdükçe ortaklar şirket yönetiminden zaman ve mekan olarak uzak kalabilmektedirler. Bu uzaklaşma, şirket çalışanlarının şirket hedefleri ile ters düşen uygulamalar içine girebilmeleri şeklinde kötü sonuçlar vermektedir. Bu dezavantajlı durumu ortadan kaldırmak için şirketlerde iç kontrol sisteminin kurulması ve iç denetiminin yapılması kaçınılmazdır. Şirketimiz ilhamını vekalet teorisinden alarak deneyimli ve uzman kadrosu ile müşterilerimize iç kontrol sistemi kurma, denetleme hizmeti verilmektedir.

Hile ve Yolsuzluk Denetimi

Şirketlerde kurulan her türlü kontrol ve denetim mekanizmasına rağmen çeşitli yönetsel ve operasyonel kademelerde hile ve yolsuzluk uygulamaları ile karşılaşılabilmektedir. Şirketimiz tarafından, müşteri şirketin çalışma ortamının hile ve yolsuzluğa zemin hazırlayabilecek uygulamalara karşı önlemler hakkında hizmet verilmektedir.