SPK Mevzuatı

http://www.spk.gov.tr/apps/mevzuat/

 • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Mevzuatı
 • 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
 • Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22 )
  28/6/2013 tarihli ve 28691 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Seri: X, No: 28
 • Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Esaslar
  Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (13 Haziran 2013)
 • Halka Açık Ortaklıklar
  Borçlanma Araçları Tebliği
 • Kolektif Yatırım Kuruluşları
  Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği
  Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği
  Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
  Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği
  Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği