Danışmanlık Hizmetleri

Her biri kendi alanının uzmanı olan danışmanlarımızın pazar bilgi ve deneyimleriyle şekillenen danışmanlık hizmetleri,   karar vericilere ve üst düzey yönetici takımlarına vizyon sunar.

SGD Denetim güçlü yönetim kadrosunun yıllara dayanan birikim deneyim ve iyi pratiklerini aynı çatı altında birleştirerek tüm müşterilerine değer olarak sunmaktadır.

  • Serbest Bölge Mevzuatı Danışmanlığı
  • Destek ve Teşvik Danışmanlığı
  • Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynakları Danışmanlığı
  • Finansal Raporlama Danışmanlığı