İç Denetim, İç Kontrol Sistemi, Hile-Yolsuzluk Denetimi

İÇ DENETİM: Kurumun faaliyetlerini geliştirmek, ve onlara değer katmak amacını ile  yapılan bağımsız, objektif  bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.

NEDEN  iÇ DENETİM ?

Bağımsız Göz; Bir kurum ne kadar başarılı olursa olsun, ne kadar iyi yönetilirse  yönetilsin, bağımsız bir gözün kuruma dışarıdan bakması , tarafsız bir şekilde değerlendirmesi faydalıdır.

Daha Fazla Gelişme; Süreçlere sistemsel iyileştirme sağlayarak her zaman daha fazla gelişme sağlamak mümkündür.

Yıkıcı Risklere Vurgu Yapmak; Tespit edilmemiş ve önlem alınmamış bazı riskler çok yıkıcı sonuçlara neden olabilir.

Yönetimin Yükü Hafifler; İç denetim  kurum ortakları ve üst yönetimi adına yapıldığından, kurum yönetiminin denetim yükünü hafifletir.

Kurum yönetimi işleyiş hakkında tarafsız bir gözün, periyodik ve sistematik bir değerlendirmesine sahip olacaktır.

İÇ DENETİM NE YAPAR;

Kurumun:

Mevcut ve potansiyel riskleri nasıl yönettiğini,

Risklere, hatalara, suiistimal ve diğer olası kayıplara karşı iç kontrollerin varlığını ve etkinliğini,

Yönetim süreçleri ve organizasyon yapısının sağlıklılığını

Değerlendirir,

Raporlar, 

 Sorunlara çözüm önerileri getirir.

İÇ DENETİM

Kurumun:

Farkında olunamayan risklerini tespit eder.

farkında olunup, tedbir alınmamış riskler için önlem alınmasını sağlar …

Çeşitli verimsizlikleri tespit eder,

Organizasyonel yapıda verimsizlik ve İnsan Kaynağı yetersizliği…

Yetersiz kaynakları

Tasarruf yapılması muhtemel alanları

Kontrol altında olmayan alanlar, iç kontrol eksiklikleri

Çeşitli fırsatların kaçmasına neden olan uygulamaları

Tespit eder

 

KURUMA SAĞLAYACAĞI FAYDALAR NELERDİR?

Özet olarak iç denetim;

Uyumu belirler, Verimliliği tespit eder,

Mali bilgileri ve varlıkları inceler, doğrular

Geliştirmeye yönelik çözüm üretir,

Kurum performansını ölçer,

Potansiyele ulaşmayı engelleyen faktörleri tanımlar,

Faaliyeti sağlıksız hale getirebilecek durumları belirler,

Departman ve süreçlerdeki kontrolleri analiz eder,

Kurum yönetimine yardımcı olur,

Riskleri değerlendirir ve yönetilmesine yardımcı olur,

Yasal ve güncel düzenlemelerle uyumu güçlendirir,

Hata, hile, yolsuzluk ihtimallerinde caydırıcı rolü vardır.

 

İç Kontrol Sistemi

Şirketler büyüdükçe ortaklar şirket yönetiminden zaman ve mekan olarak uzak kalabilmektedirler. Bu uzaklaşma, şirket çalışanlarının şirket hedefleri ile ters düşen uygulamalar içine girebilmeleri şeklinde kötü sonuçlar vermektedir. Bu dezavantajlı durumu ortadan kaldırmak için şirketlerde iç kontrol sisteminin kurulması ve iç denetiminin yapılması kaçınılmazdır. Şirketimiz ilhamını vekalet teorisinden alarak deneyimli ve uzman kadrosu ile müşterilerimize iç kontrol sistemi kurma, denetleme hizmeti verilmektedir.

 

Şirketlerde kurulan her türlü kontrol ve denetim mekanizmasına rağmen çeşitli yönetsel ve operasyonel kademelerde hile ve yolsuzluk uygulamaları ile karşılaşılabilmektedir. Şirketimiz tarafından, müşteri şirketin çalışma ortamının hile ve yolsuzluğa zemin hazırlayabilecek uygulamalara karşı önlemler hakkında hizmet verilmektedir.