Şirket Kuruluş Bildirisi

SGD
Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ.
Kuruluş Beyanı

Bizler, SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ’nin kurucusu ve hissedarları olan yeminli mali müşavirler ve bağımsız denetçiler olarak,

Yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetçilik mesleğinin bir kamu hizmeti olduğunu bilerek, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, Mesleki kurallara ve meslek ahlakına uyacağımıza, mesleğimizi tam bir bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yerine getireceğimize, üzerimize aldığımız işleri dikkat ve özenle yapacağımıza, namusumuz ve şerefimiz üzerine yemin ederiz.

Mesleğimizin, ülkemiz ekonomisine, işletmelerin gelişmesine ve mesleki olarak sorumlu bulunduğumuz KGK, MALİYE, SPK, EPDK ve diğer kurumlar ile olan ilişkilerine,

  • Bağımsız denetim mevzuatının  gelişmesine,
  • Muhasebenin ulusal değerlerinin uluslararası düzeye çıkarılmasına,
  • Denetimin tam bir bağımsızlık ve tarafsızlıkla yapılarak bu gelişmeye katkısını en geniş kitlelere ulaştırarak benimsenmesine ve işletmelerin yönetilmesinde önemli danışmanlıklar vererek, alanlarında başarılarının artmasına katkı sağlamasına,
  • Toplumda bağımsız denetim ve vergi kültürü açısından ciddiyetiyle verdiği güven ve saygıya dayalı ilişkiler ile önemli görevler yaptığına inanarak; tarafları açısından çıkarsız ve yansız üstün bir meslek ahlakına ulaşıldığını kabul ve beyan ediyoruz.

Şirketimiz çatısı altında  yeminli mali müşavirlik , bağımsız denetçilik ve mesleğimizin saygınlığını üstünlüğünü egemen kılarak;

Topluma, çağdaş bilim ve tekniğe dayalı hizmet sunabilmek, meslek alanında da araştırma, geliştirme, dayanışma ve yardımlaşmayı güçlendirmek amacıyla;

Yasalara uygun olarak, yurdumuza ve mesleğimize yararlı, hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ’yi kurmuş bulunuyoruz.

Saygılarımızla.