Finansal Raporlama Hizmetleri

Şirketlerin dış paydaşlarına ve iç kullanıcılarına dönük olmak üzere her türlü finansal raporlama sistemlerinin tasarımı, üretimi ve uygulamasını kapsayacak aşağıdaki hizmetler, şirketimiz tarafından verilmektedir.

UFRS

Şirketlerin Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine göre üretilmiş finansal tabloların gerek isteğe bağlı gerekse yasal zorunluluklar nedeniyle UFRS’ye dönüştürülmesi gerekebilmektedir. Şirketimiz akademi destekli uzman kadrosu ile dönüşüm hizmetlerini yüksek katma değerli olarak vermektedir.

Yerel Finans Raporlama Çerçevesi (YFRÇ)

2018 Yılından itibaren yasal hadleri aştığı için bağımsız denetime tabi olan şirketlerin finansal tabloları YFRÇ (Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi) göre hazırlanacaktır. YFRÇ, mevcut uygulamalardan farklı bir finansal raporlamayı zorunlu kılmaktadır.

Mevcut raporlama sisteminin YFRÇ’ye uyumlu hale getirilmesi hizmeti şirketimizin uzman kadrosu ile en uygun ve optimal şekilde verilmektedir.

Yönetim Raporlama Analizi

Şirketlerin raporlama sistemleri zaman zaman şirketlerin rekabet gücünün sağlanmasında, kontrolünde ve yönetiminde bir engel ve kısıt olarak karşımıza çıkmaktadır. Şirketimiz tarafından mevcut sistemin analizi yapılarak yönetime en üst düzeyde katkı sağlayacak hale getirilmesi hizmeti verilmektedir. Ayrıca bu bağlamda şirket finansal sisteminden üretilen raporların yönetim tarafından doğru ve güvenli bir şekilde okunması ve analiz edilebilmesine destek olacak hizmetler de şirketimiz tarafından verilmektedir.