Kalite Güvence Sistemi

SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ.

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

Kalite güvence sistemi; denetim kuruluşunun iç kalite kontrol değerlendirmesini ve seçilen denetim dosyalarının incelenmesini kapsar. Bu inceleme, denetim standartlarına ve bağımsızlık şartlarına uygunluk, harcanan kaynakların nicelik ve niteliği ile denetim ücretleri konularını kapsar.

Kalite güvence sistemi, bağımsız denetim hizmet kalitesinin yüksek olmasını temin etmek amacıyla, kuruluşumuz tarafından geliştirilen kalite kontrol yöntemleri vasıtasıyla, sorumlu ortak baş denetçilerimiz gözetiminde uygulanmaktadır.

Kalite güvence sistemi, denetim kuruluşlarının kalite yeterliliklerini tescil etme amacına yöneliktir. Kalite güvence incelemelerini yapan kişiler şu şartları taşımalıdır;

  1. Denetim ve finansal raporlama alanında mesleki eğitim almış,
  2. Meslek deneyimine sahip,
  3. Kalite güvence incelemeleri hakkında eğitim almış olmalıdırlar.

SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. mesleki ilkelere ve ilgili mevzuata uyumu için denetim ekibinin hizmet içi eğitim programları ile sürekli olarak gelişmelerini desteklemektedir. Kalite Güvence Komitesi denetim kalitesinin kontrolüne ilişkin gözden geçirme işlemleri ile şirket politika ve uygulamalarına ilişkin standartları yazılı hale getirerek mevzuattaki olası değişikliklerin güncel takibini sağlamaktadır.

SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş‘ nin Kalite Güvence Sistemi Gözetim Kuralları;
KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ SORUMLU ORTAKLARI; şirkette çalışacak personel, denetim elemanlarının eğitimi, müşteri kabul ve devamlılığı, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim faaliyetleri yürütülürken karşılaşılacak problemler için çözüm yolları ve sistemin gözetimi konularında politika ve prosedürleri yazılı hale getirir ve uygulanmasını sağlar.

Kalite Güvence Sisteminin gözden geçirilmesinin kapsamı, bazı denetim dosyalarının seçilerek test edilmesine ve uygun denetim standartları ve bağımsızlık ilkelerine uyumun, tahsis edilen kaynakların nitelik ve niceliği ile ödenen denetim ücretinin karşılaştırılmasını içerir