Şirket Değerleme


ŞİRKET DEĞERLEME
Ekonominin bir yandan çok değişkenlik ve karmaşıklık gösterdiği, diğer yandan bilginin artık çok kolay ulaşılabilir olduğu dünyamızda, doğru bilgiye ulaşmak bir sorundur. İşte bu noktada doğru bilgiye ve analize ulaşmak için şirketinizi anlamak ve anlatmak için değerleme raporuna ihtiyacınız vardır.

Şirket değerlemesine neden ihtiyaç duyarsınız; Eğer şirketinizin bir miktar hissesini vererek ortak almayı veya şirketiniz hissedarları arasında hisse alış verişi yapmayı ihtilafa düşmeden yapmak istiyorsanız şirket değerleme raporuna ihtiyacınız var demektir.

Şirket değerleme raporu ile şirketinizi gözlemleyebilir ve değer azalış ve artışlarında önlem alabilirsiniz. Finansal tabloları analiz etmek için bu konuda çok teknik bilgiyi bilmek gerekir, ancak değerleme raporu bu konuda bu bilgileri kolay anlaşılabilir sonuçlar olarak verir.
Değerleme raporu firmanızın sektördeki yerini ve bulunduğu durumu net bir şekilde verir.

ŞİRKETLER DEĞERLEME RAPORU İLE:
Şirketin piyasa değerini öğrenebilir,
Her yıl düzenli Şirket Değerleme Raporu alınarak şirketin ulaştığı değerleri,
Yönetimin gösterdiği performansı,
Ölçülebilir.
ŞİRKETLERİN DEĞERLEME RAPORU İLE
Faaliyeti ile kazanılan değerini,
Maddi ve maddi olmayan varlık değerlerini,
Ulaşılan nihai değerini ve bileşenleri ile kıyaslana bilirliğini,
Cari değerini,
Pazar değerini,
Firmanın değerini,
Yani ‘piyasa değeri ’ni ifade eder.
ŞİRKET DEĞERLEME RAPORLARINA HANGİ KOŞULLARDA İHTİYAÇ DUYARSINIZ?
1. Hissedarlar Arası hisse Alım-Satımında,
2. Şirket bölünme, birleşme ve ortakların ayrılmalarında,
3. Şirket Evlilikleri veya Satışında,
4. Halka Arzlarda,
5. Azınlık Hissedarlar ile anlaşmazlıklarında
6. Hasar/Zarar İşlemlerinde
7. Çalışanlara Hisse Satışında
8. Vergiye Konu İşlemlerde,
9. Eşler Arası Boşanmalarda